Yetkilendirmeler

Üniversiteler ve Meslek Odaları

Yetki belgesi almak isteyen üniversiteler ve meslek odalarının, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Bakanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir. Yetki belgesi sahibi olan üniversiteler ve meslek odaları aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

  • Uygulamalı eğitim yapabilme (Enerji Yöneticisi ve Etüt-Proje Eğitimi),
  • EVD Şirketlerini yetkilendirebilme.
Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri

İlgili mevzuatlar kapsamında, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere her yıl Bakanlığımız ve yetkilendirilmiş kurumlara başvuruda bulunan özel şirketlere yetki belgesi verilmektedir. Yetki belgesi sahibi olan EVD şirketleri aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

  • Enerji yöneticisi eğitimi düzenleme,
  • Enerji etüdü yapma,
  • Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama,
  • Danışmanlık.

Yetki belgesi almak isteyen üniversiteler ve meslek odalarının başvuruları her yıl Nisan ve Ekim aylarında Bakanlığımız, EVD şirketlerinin başvuruları ise Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlığımız ve Yetkilendirilmiş Kurumlar tarafından kabul edilmektedir.

Yetkili kurumların bilgilerine http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_kurumlar.aspx internet adresinden, yetkili şirketlerin bilgilerine ise http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx internet adresinden ulaşılabilmektedir.