Yerli Sanayi Katılımı

Bakanlığımız nükleer güç santrali (NGS) projelerinin yürütülmesinde yerli katkıyı mümkün olduğunca artırmak maksadıyla çalışmalar yürütmektedir.

İlk yatırım maliyeti takriben 20 milyar dolar olan (4 ünite/yaklaşık 4800 MW) nükleer santral projelerinde; Türk şirketlerinin öncelikle ülkemizdeki projelerde yer alarak tecrübe kazanmaları, uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de Türk şirketlerinin tedarikçi olabilmelerine zemin hazırlayacaktır. Ayrıca, nükleer santrallerde kullanılan pek çok ekipman termik santrallerde de kullanılmaktadır. Nükleer santrallerde kazanılacak tecrübe ile tüm termik santrallerde kullanılan kritik ekipmanları üretebilme konusunda önemli bir adım atılacaktır. Yaklaşık 500 bin parçadan oluşan nükleer santraller; inşaat, elektrik-elektronik ve makine imalat sanayi altında faaliyet gösteren pek çok sektöre iş imkânı sunması ile Türk Sanayi’ne dinamizm kazandırabilecek, kalifiye personele ihtiyaç duyan yeni istihdam alanları yaratabilecek potansiyele sahiptir.

Bu çerçevede; Bakanlığımız tarafından oluşturulan "Firma Envanter Formu"nu dolduran Türk firmalarının teknik kapasiteleri belirlenmeye çalışılmakta ve toplanan bilgiler Türk firmalarının tanıtımı amacı ile nükleer santralleri kuracak olan proje şirketleri ile paylaşılmaktadır. Formda; firmalarımızın ürünleri, kalite belgeleri, insan kaynakları, makine parkı, tasarım ve test yeteneği ve üretim tesisleri hakkında bilgiler yer almaktadır.