Transit Boru Hatları ve Projeleri

Türkiye’nin üretici ve tüketici ülkeler arasındaki stratejik konumu, Hazar ve Orta Doğu kaynaklarının dünya pazarlarına taşınması için güvenilir ve sürdürülebilir bir ticaret merkezi ve güzergâh sunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, önemli adımlar atarak büyük ölçekli projelere gereken desteği vermiştir.

Türkiye, enerji ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte, ortak fayda sağlayacak, kazan-kazan ilişkisine dayalı her bir girişime katkı sağlamaktadır. Özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin çok yönlü enerji politikaları ile sadece kendisinin değil aynı zamanda içinde yer aldığı bölgenin de enerji güvenliğine katkı sağlayan büyük adımlar attığını bir kez daha göstermiştir.

2000’li yıllardan itibaren Türkiye, küresel ölçekte yakından takip edilen projelere yaptığı katkılar ve geliştirdiği çok yönlü enerji politikaları ile Batı ile Doğu’yu buluşturan bölgesel güçlü aktör haline gelmiştir. Petrol ve doğal gaz, dünyanın bu bölgesinde kuralları değiştiren ve değiştirmeye devam edecek olan bir role sahiptir. Bu bağlamda Türkiye, kendisinin ve bölgesinin enerji güvenliğini arttırmaya yönelik çok yönlü enerji diplomasisini sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye, çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının istikrarlı ve güvenilir bir şekilde Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılması amacıyla ortaya çıkan projelere gereken desteği vermektedir. Türkiye’nin bugüne kadar hayata geçirdiği ve gündeminde bulunan projeler aşağıda listelenmektedir:

  • Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı
  • Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı
  • Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)
  • TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi