Bilgi Edinme Hakkında

Bilgi Edinme Başvuruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızdan bilgi ve belge isteyecek gerçek ve tüzel kişilerin taleplerini karşılamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

Bakanlığımıza yapılacak her türlü başvuru aşağıda sunulan form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olmayan yada eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta Ya da Bizzat Yapabileceğiniz Başvurular İçin

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

+90 (312) 212 64 20

+90 (312) 222 57 60

e-posta: bilgi@enerji.gov.tr

BİLGİ EDİNME HAKKINDA BİLGİ VE BELGELER
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na İlişkin Yönetmelik
Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişi)
Bilgi Edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişi)