Yerli Sanayi Katılımı

Bakanlığımız nükleer güç santrali (NGS) projelerinin yürütülmesinde yerli katkıyı mümkün olduğunca artırmak maksadıyla çalışmalar yürütmektedir.

İlk yatırım maliyeti takriben 20 milyar dolar olan Akkuyu NGS yaklaşık 550.000 parçadan oluşmaktadır. Türk şirketlerinin bu denli büyük bir projede yer alarak tecrübe kazanmaları, uzun vadede dünyadaki diğer NGS projelerinde de Türk şirketlerinin tedarikçi olabilmelerine imkân tanıyacaktır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından oluşturulan "Firma Envanter Formu"nu dolduran Türk firmalarının teknik, mali ve personel kabiliyetleri belirlenmektedir. Formda; firmalarımızın ürünleri, kalite belgeleri, insan kaynakları, makine parkı, tasarım ve test yeteneği ve üretim tesisleri hakkında bilgiler yer almaktadır. ( Firma Envanter Formu: http://nepudenvanter.enerji.gov.tr/register.aspx )

Toplanan bilgiler ışığında Bakanlığımız önderliğinde üniversitelerimiz, sanayi odalarımız ve kalkınma ajanslarımız ile birlikte söz konusu firmalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek mevcut kabiliyetler daha gerçekçi bir biçimde tespit edilmektedir. İkinci aşama olarak nükleer kod, standart ve sertifikalara uygun üretim yapılabilmesi için fark analizi raporları hazırlanacaktır.